Sertifikalı Ürün Avantajları

Sertifikalı Ürün Avantajları Nelerdir

Sertifikalı Ürün Avantajları

Sertifikalı Ürün Avantajları Nelerdir

Sertifikalı ürünler hem son kullanıcıya, hem de imalatçıya çeşitli avantajlar sağlamaktadır:

Son kullanıcılar için: Söz konusu bu sertifikalar, ürünlerin bağımsız testlere tabi tutulduğunu ve doğru bir şekilde derecelendirildiğini garanti etmektedir. Dolayısıyla seçilen ürün, ebat ve kapasite olarak belirlenen ihtiyaca tam uygundur. Malzeme ve birleşenler, yatırımın karşılığını tam olarak vermektedir. Yeniden sahada test yaptırmaya gerek yoktur, çünkü sertifika o model için belirtilen ısıl kapasiteyi garanti etmektedir.

İmalatçılar için: Sertifika, performans olarak karşılaştırılabilir seviyedeki ürünler için bir rekabet platformu oluşturmaktadır.

Bir imalatçı, soğutma kulesi sertifika programına katıldığında, ürün gamı ve performans verilerini, sertifikalandıran kuruma sunmaktadır. Dosyalar yönetim tarafından incelenmekte ve önceden belirlenen miktarda ürün; bağımsız laboratuvar/testçi tarafından testlere tabi tutulması için seçilmektedir. Eğer sonuçlar, uygun standart ve sunulan verilerle örtüşüyorsa, modeller “Sertifika Çevrimiçi Klasörü”nde (sertifikalandıran kurumun web sayfasında) listelenmektedir. Modeller, sunulan verilere uygunlukları kontrol edilmek üzere düzenli olarak rastgele teste tabi tutulmaktadır.

Niba’nın NB Model Soğutma Kuleleri, CTI tarafından CTI STD-201RS Standardına göre SERTİFİKALANDIRILMIŞTIR.

CTI Bu standart, CTI’ın belirli bir imalatçının sattığı bir evaporatif ısı atma ekipmanı ürün gamındaki tüm modellerin; imalatçının açıkladığı ısıl değerlerle uyum içinde çalıştığını sertifikalandırabileceği bir program ortaya koymaktadır.

Son kullanıcı, sertifikalı bir model satın alarak soğutma kulesinin belirtilen kapasitede çalışacağı garantisine sahip olmaktadır. Niba için son kullanıcının satın aldığı model veya aynı ürün gamındaki bir başka model kule, bir CTI lisanslı test yetkilisi tarafından derinlemesine test edilmiş ve imalatçının açıkladığı şekilde performans gösterdiği doğrulanmıştır.

1970 yılında kurulan CTI, bu konudaki en eski kurumlardan biri olup, bütün dünyada kabul gören standartları oluşturmuş ve yayınlamıştır. Bunlardan bir tanesi de Su Soğutma Kulesi Isıl Performansı Sertifikasyonu için Standarttır. CTI tarafından yetkili kılınmış bağımsız test ajansları, bu standarda göre testlerini yaparak sonuçları Sertifikasyon Yöneticisine sunar. Yöneticinin onaylamasıyla ürün sertifikalanır.

CTI sertifikası, belirli bir imalatçının ürettiği belirli bir soğutma kulesi model gamındaki tüm kulelerin, imalatçının açıkladığı ısıl performans değerleriyle uyum içerisinde çalıştığını güvence altına almaktadır.

 Tanıtım Videosu

Tanıtım VideosuNiba CTP Soğutma Kuleleri

Niba paket tip su soğutma kuleleri, optimum soğutma sağlayacak şekilde dizayn edilmektedir. Kulelerini kendi fabrikasında imal ederek çok yönlü müşteri isteklerine cevap verebilmektedir.

Malzeme Özellikleri

Malzeme ÖzellikleriNiba CTP Soğutma Kuleleri

Niba Soğutma kulelerinde fan bacası sıcak daldırma galvanizli çelik malzemeden imal edilmektedir. Motor ya da redüktörlü motor bu rijit yapı üzerine yerleştirilmektedir.

Kule Seçimi Nasıl Yapılır ?

Kule Seçimi Nasıl Yapılır ?Niba CTP Soğutma Kuleleri

İhtiyacınız olan kule modelini Niba "kule seçim programı" ile kendiniz seçebilirsiniz. Bu hesaplar neticesinde Proses ya da konfor soğutma için gereken projeyi belirleyebilir ve sipariş verebilirsiniz