Kullanılan Terimler

Soğutma Kule Sektöründe

Kullanılan Terimler

Soğutma Kule Sektöründe

 • Kule soğutma kapasitesi: Kulenin yapabileceği soğutma miktarıdır. (KW, kcal/h)

 • Kule suyu debisi: Kulede saatte sirküle edilen su miktarıdır. (m³/h)

 • Kule giriş suyu sıcaklığı:Prosesten kuleye gelen suyun sıcaklığıdır.(°C) 

 • Kule çıkış suyu sıcaklığı: Kuleden prosese dönen suyun sıcaklığıdır.(°C) 

 • Soğutma aralığı: Kule giriş suyu sıcaklığı ile kule çıkış suyu sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkıdır. (°C) 

 • Yaş termometreye yaklaşım: Kule çıkış suyu sıcaklığı ile yaş termometre sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkıdır. Bu değer azaldıkça seçilecek kule ebatları büyür.(°C) 

 • Yaş termometre sıcaklığı: Teorikte, suyun buharlaşarak düşebileceği en düşük sıcaklıktır. 

 • Bağıl nem, dış hava sıcaklığı ve rakıma göre değişir.(°C) 

 • Kuru termometre sıcaklığı: Dış hava sıcaklığıdır. (°C) 

 • Bağıl nem: Havanın bünyesinde su buharı halinde tuttuğu mutlak nemin, bulunduğu sıcaklık ve basınç koşullarında tutabildiği maksimum su miktarına olan oranıdır. Diğer bir deyişle, belli bir yerdeki hava kütlesinin sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak taşıyabileceği maksimum nemin yüzde kaçı su buharına sahip olduğunu ifade eden bir kavramdır. 

 • Buharlaşma kaybı: İstenilen soğutmayı gerçekleştirmek için, buharlaştırılması gereken su miktarı yüzdesidir. Su sürüklenme kaybı: Fanlar vasıtasıyla atmosfere atılan buharla birlikte, belli bir miktar su damlacıklarıda atılır. Kulede, damla tutucular kullanılarak bu kayıp en düşük değerlerde tutulur. 

 • Blöf kaybı: Suyun eriyen katı madde konsantrasyonunu, geçerli bir limitin altında tutulabilmesi için sirkülasyon suyunun bir kısmı deşarj edilir. Buharlaşmanın sonucunda, eriyen katı madde konsantrasyonu blöf yapılmadığı takdirde sürekli olarak artacaktır. 

 • Besleme suyu miktarı: Buharlaşma, Sürüklenme ve Blöf kayıplarını telafi etmek için kuleye eklenen su miktarına denir.Tanıtım Videosu

Tanıtım VideosuNiba CTP Soğutma Kuleleri

Niba paket tip su soğutma kuleleri, optimum soğutma sağlayacak şekilde dizayn edilmektedir. Kulelerini kendi fabrikasında imal ederek çok yönlü müşteri isteklerine cevap verebilmektedir.

Malzeme Özellikleri

Malzeme ÖzellikleriNiba CTP Soğutma Kuleleri

Niba Soğutma kulelerinde fan bacası sıcak daldırma galvanizli çelik malzemeden imal edilmektedir. Motor ya da redüktörlü motor bu rijit yapı üzerine yerleştirilmektedir.

Kule Seçimi Nasıl Yapılır ?

Kule Seçimi Nasıl Yapılır ?Niba CTP Soğutma Kuleleri

İhtiyacınız olan kule modelini Niba "kule seçim programı" ile kendiniz seçebilirsiniz. Bu hesaplar neticesinde Proses ya da konfor soğutma için gereken projeyi belirleyebilir ve sipariş verebilirsiniz