Avantajlar

Sertifikalı ürünler hem son kullanıcıya, hem de imalatçıya çeşitli avantajlar sağlamaktadır:

Son kullanıcılar için: 

Söz konusu bu sertifikalar, ürünlerin bağımsız testlere tabi tutulduğunu ve doğru bir şekilde derecelendirildiğini garanti etmektedir. Dolayısıyla seçilen ürün, ebat ve kapasite olarak belirlenen ihtiyaca tam uygundur. Malzeme ve birleşenler, yatırımın karşılığını tam olarak vermektedir. Yeniden sahada test yaptırmaya gerek yoktur, çünkü sertifika o model için belirtilen ısıl kapasiteyi garanti etmektedir.

İmalatçılar için: 

Sertifika, performans olarak karşılaştırılabilir seviyedeki ürünler için bir rekabet platformu oluşturmaktadır.

Bir imalatçı, soğutma kulesi sertifika programına katıldığında, ürün gamı ve performans verilerini, sertifikalandıran kuruma sunmaktadır. Dosyalar yönetim tarafından incelenmekte ve önceden belirlenen miktarda ürün; bağımsız laboratuvar/testçi tarafından testlere tabi tutulması için seçilmektedir. Eğer sonuçlar, uygun standart ve sunulan verilerle örtüşüyorsa, modeller “Sertifika Çevrimiçi Klasörü”nde (sertifikalandıran kurumun web sayfasında) listelenmektedir. Modeller, sunulan verilere uygunlukları kontrol edilmek üzere düzenli olarak rastgele teste tabi tutulmaktadır.

Niba’nın NB Model Soğutma Kuleleri, CTI tarafından CTI STD-201RS Standardına göre SERTİFİKALANDIRILMIŞTIR.

CTI Bu standart, CTI’ın belirli bir imalatçının sattığı bir evaporatif ısı atma ekipmanı ürün gamındaki tüm modellerin; imalatçının açıkladığı ısıl değerlerle uyum içinde çalıştığını sertifikalandırabileceği bir program ortaya koymaktadır.

Son kullanıcı, sertifikalı bir model satın alarak soğutma kulesinin belirtilen kapasitede çalışacağı garantisine sahip olmaktadır. Niba için son kullanıcının satın aldığı model veya aynı ürün gamındaki bir başka model kule, bir CTI lisanslı test yetkilisi tarafından derinlemesine test edilmiş ve imalatçının açıkladığı şekilde performans gösterdiği doğrulanmıştır.

 

Benzer İçerikler