Kule KarşılaştırmaAna Sayfa Teknik Bilgiler Kule Karşılaştırma Karşı akışlı ile Çapraz akışlı Kule Karşılaştırması için tıklayınız
 • Karşı akışlı ile Çapraz akışlı Kule Karşılaştırması için tıklayınız


  • Karşı Akışlı ve Çapraz Akışlı Kule Karşılaştırması

   1-  Karşı akışlı kulelerde su hava temasının 180° olmasından ötürü iyi bir soğutma temin edilerek yaş termometre sıcaklığına yaklaşılabilir. Çapraz akışlı kuleler de yaş termometreye yaklaşma daha güçtür.

   2-  Bu teorik üstünlükten dolayı karşı akışlı kuleler daha az enerji çekerler.

   3-  Pompalama yüksekliği karşı akışlı kulelerde çapraz akışlı kulelere nazaran düşüktür.

   4-  Karşı akışlı kulelerde sirküle eden su kule içindeki kanallardan fıskiyeler vasıtası ile dolgu üzerine dökülür. Suyun güneşle teması hemen hemen yoktur. Böylece sudaki yosunlaşma gibi biyolojik oluşum çok azdır. Halbuki çapraz akışlı kulelerde su dağıtımı üsteki açık tavalar vasıtası ile olur. Suyun güneşle teması hem bu tavalarda, hem en üst seviyeye kadar çıkan panjurlar arasından gerçekleşerek biyolojik büyümeye sebep olur.

   5-  Karşı akışlı kuleler genelde daha az taban alanı gerektirirler.

   6-  Çapraz akışlı kulelerde toplama havuzundaki su seviyesinin önemi büyüktür. Bu seviye düştüğü taktirde fan tarafından çekilen hava by-pass yaparak gerekli soğutmayı yapmadan kuleyi terk eder. Karşı akışlı kulelerin dolgu dizilişi itibarı ile toplama havuzundaki su ne seviyede, olursa olsun by-pass mümkün değildir.

   7-  Çapraz akışlı kuleler yerleştirilirken hakim yaz rüzgarlarına paralel olunmasına dikkat edilir. Aksi takdirde fan bacasından çıkan buharlar üst panjurlardan gelerek kule kapasitesinin düşmesine sebep olurlar. Karşı akışlı kulelerde hava giriş panjurları dört yüzeyde olup kule alt seviyesindedir. Buhar by-pass ihtimali çok az olduğundan yerleştirmede bir yöne konma mecburiyeti olmayacaktır.

   8-  Karşı akışlı kuleler dikdörtgenler prizması şekilleri ile basit ve rijit bir konstrüksiyon oluştururlar. Çapraz akışlı kulelerde alttan üstten genişleyen şekilleri ile daha karmaşık bir konstrüksiyona sahiptir.

   9-  Karşı akışlı kulelerde fanlar çalıştırılırken dahi kule içine girilerek mekanik aksam dahil her türlü kontrol yapılarak bakım kolaylığı sağlanır. Çapraz akışlı kulelerden fan platformu altı boşluk olduğundan fan durdurulmadan bakım yapılamaz.


Yukarı