• Titreşim Şalteri
    • Titreşim Şalteri olarak kulelerimizde sviç kontaklı titreşim şalterleri kullanılmaktadır. Ayrıca müşteri talepleri doğrultusunda, manyetik tip ya da elektronik tip titreşim şalterleri de kullanılmaktadır. Titreşim şalterleri, kulelerde bir emniyet önlemi olarak kullanılır. Kulede oluşabilecek yüksek bir titreşim sonucu, çevre ve kule ekipmanlarının zarar görmesini engeller.


Yukarı