İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları Politikamız

Niba A.Ş. ailesi olarak günümüz toplumunda ve işletmelerinde başarının teknolojik kaynakları geliştirmekten çok insan kaynaklarının geliştirilmesine bağlı olduğunun bilinciyle, İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerinin her geçen gün geliştirilmesi ve daha etkili olması için çalışmaktayız.

Güvenilir, etik değerlere bağlı, değişime açık, pazar odaklı, girişimci, yenilikçi, zorlayıcı hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için yüksek tempoda çalışan; işbirliğine açık ve katılımcı profile sahip, bireyler için çalışılmaktan mutluluk duyacakları bir topluluk olmanın devamlılığını sağlamak ana hedefimizdir.

Bu hedefin sürekliliğini sağlamak için biz;

  • Nitelikli işgücünü topluluğa kazandırma
  • Çalışanların gelişimine yatırım yapma
  • Motivasyonu ve bağlılığı arttırma
  • Performansı yönetme


konularında çalışmalar yapmaktayız.CV Gönder
Yukarı